Ahlak ve Etik Anlayışı

        

Nuri Demirağ
Mektebinin Şakirdlerine

İşretten,
Oyundan (Kumar, doğar)
İffetsizlikten,
Eğrilikten,
Tenbellikten,
Zulümkarlıktan,

Sakınınız!

21.8.1937 Nu.D

Bu altı kanatta yazılı altı nevi fenalığı havada, denizde ve karada yapmıyacağımıza, yapanları gücümün yettiği, dilimin döndüğü kadar uğraşarak yaptırmamaya çalışacağıma, namusum, vicdanım, şerefim, varlığım,  benliğim hulasa vatanım ve öz Türklüğüm namına and içiyorum.
Ömrüm boyunca bu sayılı fenalıklardan herhangi birini işlersem, ve başkalarının fenalıklarını da usanmadan asla fütur getirmeden telkin ve men'e çalışmazsam gökler başıma yıkılsın, yerler beni yutsun, ırmaklar ve denizler beni boğsun. Hasılı her türlü felaket beni yok etsin.